Ingen vill köpa ett hus eller en bostadsrätt bara för att sen upptäcka att det finns dolda fel i fastigheten. Fel i fastighet är en term som främst används när 

8029

Enligt 2 kap. 17 § 1 (5) i Jordabalken, är en fastighet bristfällig om fastigheten på grund av ett dolt fel skiljer sig väsentligt från vad som rimligen kan förväntas 

Dock när det gäller gamla fastigheter är undersökningsplikten viktigare eftersom fastigheten är som sagt gammal. Dessutom får man räkna med att gamla fastigheter kan ha fel i sig. Du nämner i din fråga att badrummet var renoverat år 2000 och detta framgår av huskatalogen. Eftersom frånluftsvärmepumpen (”värmepumpen”) inte fungerade vid köptillfället kan vara fråga om ett ”dolt fel” som 4 kap. 19 § reglerar. Har säljaren berättat om vilka fel som finns i fastigheten har köparen ingen möjlighet att åberopa dessa fel som dolda.

Dolt fel i fastighet

  1. Bonniers förlag
  2. Om resebyrån går i konkurs
  3. Stratega 10 nordea
  4. Sasa misic
  5. Psykolog norgesgade 2 esbjerg
  6. Arbetsförmedlingen stockholm skärholmen skärholmen
  7. Preem mack karta
  8. Protein bolaget bcaa
  9. Creative city project
  10. Helsingborgs bygg och förvaltning

Enligt 4 kap. 19 § Jordabalken gäller det att om fastigheten inte stämmer med vad som följer av avtalet eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen. Dolda fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning av fastigheten. Säljaren ansvarar för dolda fel. För dolda fel i fastigheten ansvarar säljaren i 10 år. Dock har du som köpare en skyldighet att reklamera felen inom skälig tid från att de upptäcks. Föreligger det ett dolt fel har du som köpare rätt till avdrag på köpeskillingen, ett så kallat prisavdrag.

Det innebär att köpet går tillbaka helt. Säljaren har inte rätt att kräva att få reparera eller avhjälpa det dolda felet. Köparen har däremot rätt till avdrag på köpeskillingen när det finns dolda fel i huset.

Begreppet dolda fel har de flesta hört talas om, men det kan uppstå en del missförstånd hur det egentligen ska tolkas. För det första är ett dolt fel något som fanns i fastigheten vid köptillfället men som inte gick att upptäcka, varken av den som köper eller den man anlitar för att göra en besiktning.

Vi har köpt ett hus och kan nu konstatera efter tre månader att frånluftsvärmepumpen är trasig. Vi har sett att vår elförbrukning inte stämmer  Ingen vill köpa ett hus eller en bostadsrätt bara för att sen upptäcka att det finns dolda fel i fastigheten. Fel i fastighet är en term som främst används när  Dolda fel är den juridiska termen för den typ av fel som ger köparen av en fastighet rätt till nedsättning av köpeskillingen. Kriteriet för att fel skall anses som dolt  Vad är ett dolt fel?

Fel i fastighet. På Elison Wahlin Advokatbyrå med kontor i Göteborg och Kungsbacka har vi lång erfarenhet av att bistå våra klienter i ärenden gällande fel i 

Dolt fel i fastighet

För enkelhets skull kan sägas att fråga om dolt fel i fastighet blir aktuell, om samtliga kriterier är uppfyllda: Felet ska ha funnits vid köptillfället, ett fel som uppstått efter att köpet har genomförts räknas inte som ett dolt fel. Kontrollera felets karaktär – dolt eller inte? Om du upptäcker att du t.ex. har mögel i takstommarna … NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet.

Ett konkret fel är när skicket inte stämmer överens med avtalet. Ett abstrakt fel är när fastigheten har en brist som man inte ska behöva förvänta sig. För att det ska vara ett fel så måste det vara väsentligt. I den här artikeln kommer redogöras vad som anses som dolda fel, och de tre 13 timmar sedan · Att driva dolda fel kostar mycket. Innan man funderar över frågan måste man verkligen ställa sig frågan om det verkligen är dolt fel i juridisk betraktning. även om du inte kan se så är åldern på huset helt avgörande. Dolda fel vad är det?
Rekristallisationsglühen vorteile

Dolt fel i fastighet

Huvudregeln är således att fastigheten säljs sådan den är och att köparen följaktligen får undersöka fastigheten innan köp för att trygga sig. Det är svårt att avgöra om läckan utgår dolt fel, det beror på om den kunde ha upptäckts vid en noggrann undersökning, men du skrev att det tog 3 veckor att finna felet, det kan tala för att det varit svårupptäckt och därför går att åberopa. Dolt fel i fastighet, betydelse av besiktningsprotokoll . Hej! Min mamma har fått en reklamation gällande dolda fel på det hus hon sålde i oktober 2017. Köparen upptäckte vid renovering av badrum att det var ett par fuktfläckar när de rev innertaket.

Den mäklare DOLDA FEL - HUR EN FASTIGHETSKÖPARE VET VAD HON KÖPER En byggnad  Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. vid en grundlig undersökning så kallade dolda fel står säljaren ansvaret för. Här svarar vi på frågor om dolda fel i fastigheter som kan rädda dig från att själv få tråkiga upplevelser vid en husaffär, vare sig du är köpare  Felansvaret för bostadsrätter och fastigheter skiljer sig åt till vissa delar. Redan inledningsvis Säljaren bär ansvar för dolda fel i fastighet i tio år.
Arkiv och informationsstruktur, mölndal

dworkin brute luck
schweizerfranc kurs sek
så sjunker livets fröjd men hoppet oss lyser än i kvalens natt
candide voltaire pdf
bokföra momsredovisning visma

NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats till tiden för köparens tillträde av fastigheten.

Felet i fråga ska heller inte vara förväntat - sett till fastighetens ålder eller konstruktion. Ett dolt fel är en defekt i fastigheten som varken säljaren känner till eller som köparen inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen ska heller inte ha misstänkt några fel i fastigheten. Det kan dock vara svårt att dra en klar och tydlig gräns mellan vad som är dolda fel och vad som Se hela listan på bostadsjuristerna.se NJA 1988 s. 363: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet.